Gjør byen bedre!

Skillingsfondet skal gjøre Kristiansandregionen til et bedre sted å bo. Er du engasjert i lag, foreninger eller humanitære initiativ? Trenger dere midler for å få gjennomført større eller mindre prosjekter som mange vil ha glede av? Da er du hjertelig velkommen til å søke midler i Skillingsfondet!

Her er tildelingene for Skillingsfondet runde 3-2017

Åpne oversikten i PDF format Lag/forening/aktivitet Tildelt beløp Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 100 000 Kristiansand Avholdslag 50 000 Frelsesarmeens Musikkorps,Kr.sand 50 000 Ressurssenteret Unik 25 000 Tveit Idrettslag, turløypegruppa 25 000 Barne- og...

Skillingsfondet runde 2-2017 – her er tildelingene

Tveit Union Musikkorps fikk 100 000,- fra Spareskillingsbankens gavefond Skillingsfondet. En stolt ass. banksjef Arild Hobbesland (i midten) overrasket korpset på øving i går kveld. «Vi har over lengre tid hatt et stort behov for innkjøp av instrumenter til...

Gjennom tre ordinære utdelinger i året deler vi ut 400.000 kroner til ulike formål. Pengene går til lag, foreninger eller humanitære initiativ som gjør byen til et bedre sted å bo. Èn gang i året deler Skillingsfondet ut 800 000 kroner gjennom en spesiell utdeling kalt Lykkeskillingen. En jury plukker ut vinnerne, deretter bestemmer FOLKET hvem som får hvilke beløp.

10 x 5.000,-

5 x 10.000,-

4 x 25.000,-

2 x 50.000,-

1 x 100.000,-

Totalt 400.000,-

Tildeling:
14 dager etter søknadsfrist

Søknadsfrist: 31.01

Banken avgjører vinnerne

1 x 50.000,-

1 x 100.000,-

1 x 150.000,-

1 x 200.000,-

1 x 300.000,-

Totalt 800.000,-

Tildeling:
Gjennom egen avstemming

Søknadsfrist: 15.11

10 x 5.000,-

5 x 10.000,-

4 x 25.000,-

2 x 50.000,-

1 x 100.000,-

Totalt 400.000,-

Tildeling:
14 dager etter søknadsfrist

Søknadsfrist: 30.04

Banken avgjører vinnerne

10 x 5.000,-

5 x 10.000,-

4 x 25.000,-

2 x 50.000,-

1 x 100.000,-

Totalt 400.000,-

Tildeling:
14 dager etter søknadsfrist

Søknadsfrist: 31.08

Banken avgjører vinnerne

Søknadskriterier

Skillingsfondets formål
For Spareskillingsbanken er det viktig at verdiene vi skaper forblir i byen. Vi har vært her siden 1877, og er den siste rene kristiansandsbanken. Med Skillingsfondet skal vi bidra til glede, vekst og utvikling innen LAG, FORENINGER og HUMANITÆRE INITIATIV. Fondet skal komme alle aldersgrupper og alle samfunnslag i Kristiansandregionen til gode.

Hvem kan søke?
Foreninger, lag, og humanitære initiativ i Kristiansandregionen (Søgne, Songdalen, Kristiansand, Vennesla, Lillesand og Birkenes).

Hva kan vi søke støtte til?
Formål innen lag, foreninger eller humanitære initiativ som gleder mange, og som er i tråd med Spareskillingsbankens verdier: ”Kompetent. Engasjert. Nær”.

Hvordan søke?
Søknader sendes inn på digitalt søknadsskjema, og vurderes i beløpssegmentet det søkes om.

Unntak
Formålet dekker ikke drifts- eller vedlikeholdsprosjekter som faller inn under kommunalt ansvar, samt midler til plate-, bok- eller filmproduksjoner.